Kategorie

Producenci

Informacja

Karta stałego klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

1.      Karta stałego klienta sklepu SPORT SET (zwana w dalszej części regulaminu KARTĄ) ma charakter karty rabatowej.

 2.      Karty są Kartami imiennymi, przeznaczonymi dla osób fizycznych i mogą się nimi posługiwać wyłącznie ich posiadacze zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3.      Karta nie może być odstępowana innym osobom fizycznym lub prawnym.

 4.      Właściciel Karty może otrzymać paragon lub imienną Fakturę VAT na zakupione towary.

 5.      Warunki otrzymania Karty:

           - dokonanie w dowolnym okresie czasu zakupów na łączną kwotę uprawniającą do uzyskania rabatu.
Progi rabatowe zostaną podane w dalszej części regulaminu.

 - wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
stałych klientów sklepu SPORT SET. Klient będzie informowany o przeprowadzonych akcjach promocyjnych, wyprzedażach oraz wszelkich akcjach marketingowych za pomocą e-maila, o ile wyrazi tego typu zainteresowanie i pozostawi swój adres mailowy.

  6.      Warunkiem niezbędnym do wydania Karty jest jednorazowy zakup w wysokości co najmniej 1000 zł lub udokumentowanie dokonanych w sklepie SPORT SET zakupów poprzez okazanie paragonów fiskalnych lub/i imiennych faktur VAT wystawionych na łączną kwotę przekraczającą określony próg rabatowy.

 7.      Rabat przyznawany będzie Klientowi od następnego dokonanego, po przekroczeniu progu rabatowego, zakupu.

 8.      Karta uprawnia jej posiadacza do zniżek rabatowych na wszystkie dalsze zakupy realizowane w sklepie SPORT SET zgodnie z niniejszym regulaminem.

 9.      Wysokość udzielanego rabatu jest zmienna i wynosi odpowiednio:
 

-         zakupy w przedziale: 1000 – 4999 zł         5%

-         zakupy w przedziale: 5000 – 9999 zł         8%

-         zakupy powyżej                     10000 zł        10%

 

10.  Rabaty udzielone Klientowi z tytułu Karty nie sumują się z żadnymi innymi wynikającymi np. z promocji lub wyprzedaży. Rabaty nie dotyczą usług serwisowych.

 11.  Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.

 12.  Posiadacz Karty dokonując zakupu z rabatem, zobowiązany jest do okazania posiadanej Karty sprzedawcy.

13.  Wszystkie karty stałego klienta ważne są bezterminowo.

14.  Firma PHU “Set”  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie karty stałego klienta.