Kategorie

Producenci

Informacja

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sportset.pl
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep internetowy SPORT SET, działający pod adresem www.sportset.pl („Sklep”) należy do Stoigniewa Około-Kułaka i Pawła Popławskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą PHU SET („Sport Set”), wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 95, 01-434 Warszawa, posiadającego numer  NIP 527-020-79-14, posiadającego numer Regon 016101510.Telefon 22 836-41-44 email: set@sportset.pl

Sposoby porozumiewania się użytkowników ze Sklepem są następujące:

a)    Korespondencja pisemna na adres  ul. Obozowa 95 01-434 Warszawa

b)    Komunikacja telefoniczna pod numerem telefonu 22 836-41-44

c)    Komunikacja via e-mail na adres set@sportset.pl

 

2. ZAKRES USŁUG


2.1. Sport Set oferuje do sprzedaży detalicznej artykuły sportowe poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. Sport Set świadczy również usługi w postaci dostarczania informacji w zakresie przez siebie wybranym na temat sportów zimowych i tematyki rowerowej.

2.2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, a w przypadku osób dokonujących zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej wyłącznie przez osoby uprawnione do działania w imieniu przedsiębiorcy. Zamówienia są składane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie. Sport Set będzie realizować zamówienia wyłącznie jeżeli zamówienie zawierać będzie następujące elementy: określenie rodzaju i ilości produktu, wybór formy płatności i rodzaju przesyłki, adres wysyłki, dane użytkownika, który dokonuje zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail lub dane do faktury: w tym nazwa, NIP i adres siedziby w przypadku zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej). Użytkownik jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą. Sport Set oferuje formy płatności wskazane w trakcie składania zamówienia. Do płatności realizowanych za pośrednictwem osób trzecich mogą mieć dodatkowe zastosowanie właściwe uregulowania tych pośredników lub emitentów kart płatniczych. Odpowiedzialność za właściwą realizację usług dotyczących obsługi płatności i za bezpieczeństwo transakcji płatności on-line ponoszą podmioty dokonujące takich transakcji. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne swojego urządzenia, z którego korzysta dokonując płatności on-line.

3. SPRZEDAŻ – ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


3.1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
3.2. Informacja o dostępności produktów w danej chwili jest umieszczana na stronach Sklepu. Przyjęcie przez Sport Set złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową. Z uwagi na awarie systemów informatycznych do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sport Set.
3.3. Użytkownik, który złożył zamówienie może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi klienta Sport Set lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku, jeżeli zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane do Użytkownika.
3.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. W toku składania zamówienia Użytkownik potwierdza ten fakt zaznaczając odpowiednie okienko wyboru. 
3.5. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Jeżeli jako formę płatności wybrano przedpłatę, produkt zostanie wysłany najpóźniej w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Sport Set zapłaty. Jeżeli jako formę płatności wybrano pobranie, wysyłka produktu nastąpi najpóźniej 14 dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia przez Sport Set.

3.6. Każde złożone zamówienie, bez względu na formę płatności i dostawy, które każdorazowo są ujawniane Użytkownikowi w trakcie dokonywania zakupów, rezerwuje wybrane produkty na 14 dni, od daty złożenia zamówienia. Jeżeli do tego czasu Użytkownik nie ureguluje należności (dotyczy zamówień, w których została wybrana opcja przedpłaty na rachunek) lub nie potwierdzi zamówienia (dotyczy zamówień "za pobraniem"), zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3.7. Nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia zamówienia, Sport Set z uwagi na niemożliwość świadczenia wynikającą z błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia lub zawierających błędy zamówień złożonych w inny sposób niż poprzez wypełnienie formularza będzie zmuszona anulować takie zamówienie. Zamówienia będą anulowane to jest Sport Set ma prawo odstąpić od umowy z Użytkownikiem również gdy:

a. jako formę płatności wybrano przedpłatę - w terminie 14 dni od złożenia zamówienia nie zostanie dokonana zapłata w należnej wysokości (zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku Sport Set);

b. jako formę płatności wybrano pobranie, a przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

c. jako opcja dostawy wybrany został odbiór osobisty oraz płatność przy odbiorze, a zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni od poinformowania Użytkownika o możliwości jego odbioru. 


3.8. Jako adres dostawy kupowanych produktów można wskazać jedynie adres na terenie Polski.


3.9. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości przewidzianej prawem.

3.10. Sport Set wystawia i doręcza Użytkownikowi dokument sprzedaży, który jest dostarczany wraz z przesyłanymi produktami. Dokumentem jest zawsze paragon fiskalny lub faktura VAT w przypadku otrzymania takiego żądania od Użytkownika.
3.11. Wobec okoliczności siły wyższej oraz wszelkich innych zdarzeń leżących poza kontrolą i wpływem Sport Set; Sport Set może anulować zamówienie, o czym poinformuje Użytkownika, który złożył zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkownika. Niezwłocznie po anulowaniu zamówienia Użytkownik otrzyma zwrot wszelkich kwot zapłaconych tytułem ceny za produkty i ich przesyłkę objęte anulowanym zamówieniem.

3.12 Po potwierdzeniu zamówienia, Użytkownik na adres e-mail wskazany w formularzu zakupów otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.

3.13  Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sport Set w zakresie zakupu danego produktu w Sklepie posiada zostaje zawarta na czas oznaczony i trwa w okresie realizacji zamówienia. Sport Set ma maksymalnie 30 dni na dostarczenie zakupionego produktu pod adres wskazany przez Użytkownika lub do miejsca odbioru osobistego.

3.14 Zamówione przez Użytkownika produkty są dostarczane przez Sport Set  poprzez Pocztę Polską lub mogą być odbierane osobiście przez Użytkowników.

3.15 Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Użytkowników ze sklepu stacjonarnego przy ul. Obozowej 95 ,01-434 Warszawa.

3.16 Wszelkie produkty dostępne w Sklepie nie są obciążone jakimikolwiek wadami fizycznymi lub prawnymi,  są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie certyfikaty i zezwolenia dla prowadzenia dystrybucji na terenie Polski.

4. REJESTRACJA W SKLEPIE


4.1. Aby skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez Sklep polecamy rejestrację w Sklepie. Rejestracja spowoduje otwarcie konta użytkownika. Do zarejestrowania się wymagane jest podanie danych użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, płeć oraz hasła). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny. Użytkownik celem zakończenia rejestracji jest zobowiązany wejść w otrzymany link.

4.2. Zarejestrowani Użytkownicy mogą śledzić status swojego zamówienia oraz przeglądać historię swoich zamówień.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Użytkownik powinien informować Sport Set o zmianach danych udostępnionych Sport Set w trakcie rejestracji.
4.4. W każdej chwili zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z rejestracji. W takim przypadku jego konto zostanie zlikwidowane. W celu rezygnacji należy samodzielnie w panelu administracyjnym konta wybrać opcję „Usuń konto” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami systemu.

5. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI. REKLAMACJE
5.1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności i dostawy zamówionego produktu: 

a. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy to koszt wskazany każdorazowo na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.

b. Odbiór osobisty w biurze obsługi klienta po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru. Użytkownik zostanie o takiej możliwości powiadomiony drogą mailową oraz poprzez wiadomość tekstową na numer telefonu podany podczas składania zamówienia. Odbiór zamówień możliwy jest w sklepie stacjonarnym przy ul. Obozowej 95 ,01-434 Warszawa.

c. Przelew ręczny – wybierając tę opcję należy dokonać ręcznego przelewu z rachunku Użytkownika na dane do przelewu, które Użytkownik  otrzyma drogą elektroniczną. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.
d. Za pobraniem – wybierając tę formę zapłaty za zamówione produkty należy uiścić opłatę u kuriera przy doręczeniu przesyłki. Dla kuriera celem ułatwienia należy przygotować odliczona kwotę. Informacje o całkowitym koszcie zamówienia Użytkownik otrzymuje przed końcowym złożeniem zamówienia potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

e. Gotówką lub przy użyciu karty płatniczej/kredytowej w ramach odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym ul. Obozowa 95 ,01-434 Warszawa.

5.2. Po dokonaniu wyboru wszelkich warunków zamówienia oraz potwierdzenia złożenia zamówienia Użytkownik na adres email wpisany podczas rejestracji otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z instrukcjami dotyczącymi płatności i przesyłki produktów. Następnie Użytkownik otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia co oznacza, że do Użytkownika zostaje wysłany zamówiony produkt. W przypadku, gdy płatność następuje przelewem, produkt zostaje wysłany do Użytkownika, gdy na rachunek firmy Sport Set wpłyną odpowiednie środki. W momencie nadania paczki, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym, iż paczka została wysłana. Poczta Polska z reguły dostarcza przesyłkę w ciągu 2-3 dni roboczych.


5.3. Dla zamówień z dostawą kurierską, w momencie dostarczenia przesyłki Użytkownik ma prawo do sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu lub produkt jest inny niż zamawiany, Użytkownik ma prawo w obecności kuriera wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić Sport Set, kontaktując się z przedstawicielem biura obsługi klienta Sklepu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: set@sportset.pl W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół zaleca się aby został czytelnie podpisany przez Użytkownika i kuriera. Zaleca się sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protokołu przeznaczony jest dla kuriera, drugi dla Użytkownika. Protokół powinien zawierać datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru).

6. REKLAMACJE

 6.1 Sport Set ponosi odpowiedzialność za wady produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zakupów dokonywanych w ramach działalności gospodarczej, to jest nie jako konsument wyłącza się niniejszym przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym.

6.2 Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres set@sportset.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu to jest ul. Obozowa 95 ,01-434 Warszawa.

6.3 Sport Set zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6.4 Użytkownik w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia, chyba że Sport Set niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sport Set lub Sport Set nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6.5  W każdym przypadku gdy Sport Set będzie zobowiązane do dostarczenia naprawionego lub nowego produktu do Użytkownika, lub dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu przez Użytkownika, wszelkie koszty takich dostaw obciążają Sport Set.

6.6 Celem złożenia reklamacji Użytkownik zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu wskazany w preambule regulaminu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym dokonując wyboru żądania Użytkownika zgodnie z regulacjami wskazanymi powyżej. Przedmiotowe, pisemne zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, a tylko stanowi ułatwienie dla Użytkownika.

6.7. Do reklamowanego produktu dla celów dowodowych i celem przyśpieszenia postepowania zaleca się dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT).

6.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sport Set wypełni swoje zobowiązania zgodnie z treścią żądania Użytkownika. W przypadku wyboru zwrotu ceny Użytkownik powinien podać w reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany.
 

7. ZWROTY

 
7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik może zrezygnować z produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z produktem, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zaleca się aby Użytkownik skorzystał z wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się TUTAJ, przesłał e-mail na adres set@sportset.pl z informacją, że produkt będzie zwracany oraz odesłać produkt odpowiednio zabezpieczony w terminie 14 dni wraz z informacją dotyczącą numeru konta, na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu oraz kosztów dostawy do Użytkownika. Koszty zwrotu zwracanego produktu ponosi wyłącznie Użytkownik, a Sport Set jest zobowiązany do zwrotu ceny i kosztów dostawy uprzednio uiszczonych przez Użytkownika. Sport Set prześle Użytkownikowi mailem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

7.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7.4. Jeśli wszystkie w/w. warunki odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot ceny zwróconego produktu wraz ze zwrotem kosztów pierwotnej przesyłki nastąpi w terminie 14 dni poprzez wykonanie przelewu przez Sport Set na wskazany przez Użytkownika numer konta.

7.5 Jeśli Sport Set nie zaproponował, że sam odbierze zwracany  produkt, Sport Set może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zwracanego produktu z powrotem.

7.6 Sport Setdokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sport Set nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad tę różnicę.

7.8 Użytkownik nie ma prawa do zwrotu zakupionych produktów w Sklepie  w odniesieniu do umów:

 1. dotyczących świadczenia usług, jeżeli Sport Set wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sport Set utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sport Set nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sport Set nie ma kontroli;
 8. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Sport Set do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sport Set świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sport Set o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. OCHRONA DANYCH

 

Administratorem danych jest firma PHU SET Stoigniew Około-Kułak, Paweł Popławski wpisana do Centralnej Ewidencji o Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 95, 01-434 Warszawa.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Dane będą przetwarzane do realizacji usług świadczonych przez Administratora: zamówienia w sklepie internetowym i stacjonarnym, korzystanie z programu lojalnościowego – Klienci Rabatowi, serwis rowerów, centrum testowe siodeł WTB. W ramach naszej działalności będziemy wysyłać newsletter i maile z informacjami dotyczącymi  nowości rowerowych. Dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegającymi na przekazywaniu Ci informacji o usługach oferowanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych  na podstawie Twojej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestrowanym Użytkownikiem lub złożyć zamówienie sklepie internetowym i stacjonarnym lub skorzystać z przyznanego rabatu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest ustawa o ochronie danych osobowych od 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie sprzedaży i marketingu własnych towarów . Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting sklepu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym sklepu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań handlowych i marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i handlowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
9.2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sport Set są następujące: użytkownik powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.
9.4. W przypadku, gdy użytkownik będzie za pośrednictwem Sklepu udostępniał jakiekolwiek treści nie mogą one mieć charakteru bezprawnego, w tym między innymi nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób. W przypadku dokonania takiego naruszenia Użytkownik zwolni Sport Set z odpowiedzialności wobec osób, których prawa naruszono, w tym pokryje koszty obrony przeciwko roszczeniom takich osób.

 9.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sport Set w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ,a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 9.6 Sport Set jest związane regulacjami przewidzianymi kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a Użytkownik ma prawo zapoznania się z treścią dokumentu tutaj .

9.7. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania newslettera Sport Set informującego o towarach i usługach oferowanych przez Sport Set. Wyrażenie chęci otrzymywania newslettera oznacza wyrażenie zgodę na otrzymywanie od Sport Set informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.( Dz.U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest niezbędne, aby otrzymywać newsletter.

9.8 Sport Set ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.