Kategorie

Producenci

Informacja

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach newslettera od SportSet. Administratorem jest firma PHU SET Stoigniew Około-Kułak, Paweł Popławski z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 95, 01-434 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi oraz kierowania treści marketingowych w formie newslettera, w tym poprzez profilowanie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU SET Stoigniew Około-Kułak, Paweł Popławski z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 95, 01-434 Warszawa. W razie wyrażenia stosownej zgody Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera. 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU SET Stoigniew Około-Kułak, Paweł Popławski z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 95, 01-434 (”SportSet”)

 2. Kontakt ze SportSet jest możliwy poprzez adres email: set@sportset.pl lub pisemnie na adres do doręczeń SportSet tj. ul. Obozowa 95 01-434 Warszawa.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizowania zamówionej usługi przesyłania newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”));

  2. kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera, z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadnionym interesem SportSet jest kierowanie do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera, w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą.

 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz SportSet takim jak: dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne i rachunkowe, podmioty świadczące usługi marketingowe.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. w zakresie realizowania usługi przesyłania newslettera – do czasu wycofania zgody;

  2. w zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SportSet.

 1. Wyrażoną zgodę na przesyłanie newslettera można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 4. Przysługuje Ci ponadto prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, w tym względem profilowania.

 5. Podanie danych jest dobrowolne.